خظار بحرف ظ

ديگر زمان آن نيست كه نگاه هاي عاميانه به عنوان حداقل هاي قابل تحمل، موجب دل خوشي بشوند. ضبط أكثر من 41 ألف مخالفة مرورية و8 آلاف انتظار خاطئ

2023-01-27
    ملخص 2 متوسط ف 2
  1. تمام آسمان در یک قاب
  2. للبيع
  3. شحن
  4. ابر چشمام پر اشكه اي خدا